За Частни Линейки - София

Нашият екип осъществява бърза медицинска помощ с помощта на екип от специалисти:

  • Специалисти спешни медици
  • Специалисти кардиология
  • Специалисти анестезиология и реанимация
  • Специалисти ортопедия и травматология
  • Медицински сестри

 

Разпологаме от оборудвана линейки:

– Стандартни линейки

– Реанимационна линейка.

Екипът има голям опит в организирането на медицинската дейност на спортни мероприятия.

Заяви линейка